Thanh Miện hỗ trợ kinh phí xây nhà màng, nhà lưới

THỨ BA, 06/02/2018 16:00:50

Năm 2018, huyện Thanh Miện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 20.000 đồng/m2 xây dựng nhà màng và 10.000 đồng/m2 nhà lưới.

Hiện nay, huyện có 4.200 m2 nhà màng, nhà lưới, tập trung ở các xã Lam Sơn, Ngũ Hùng, Thanh Giang.

Các nhà màng, nhà lưới chủ yếu trồng hoa, rau gia vị, rau ăn lá trái vụ nên giá bán cao, lợi nhuận từ 15-20 triệu đồng/sào, cao gấp 2-3 lần so với rau, hoa chính vụ không trồng trong nhà màng, nhà lưới.
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu