Doanh nghiệp FDI: Vốn thực hiện đạt 74,5%

THỨ NĂM, 28/10/2021 10:45:47

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện trên địa bàn tỉnh có 491 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 9 tỷ 188 triệu USD, vốn thực hiện ước đạt 6 tỷ 849 triệu USD, bằng 74,5% tổng vốn đăng ký.


Toàn tỉnh hiện có khoảng 400 dự án FDI đang sản xuất, kinh doanh

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các doanh nghiệp đã nhanh chóng triển khai, đưa dự án vào hoạt động. Đến nay đã có khoảng 400 dự án FDI đang sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tình hình thu hút dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn gặp những khó khăn, hạn chế như chưa có nhiều dự án lớn; hoạt động thu hút các dự án FDI công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng và chuyển giao công nghệ chưa được như kỳ vọng; nhiều dự án có quy mô vừa và nhỏ, chất lượng chưa cao; sự tham gia đầu tư theo chuỗi sản xuất của các tập đoàn xuyên quốc gia còn hạn chế...

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu