Hoạt động công đoàn phải coi cơ sở là trọng tâm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp công đoàn hướng mạnh hoạt động về cơ sở, phải coi cơ sở là trọng tâm, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động.

Tin mới nhất