Không để bộ máy hành chính phình to

THỨ BA, 17/10/2017 14:34:00

Sáng 17.10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 để giải quyết một số nội dung.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp
 
Một số nội dung của cuộc hop: việc đổi tên và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phổi Hải Dương; Đề án thành lập Chi cục Giám định xây dựng; Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương thuộc Sở Xây dựng; Đề án thành lập Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và việcđặt tên đường phố tại TP Hải Dương và thị xã Chí Linh.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Không nên chia tách thành nhiều khoa, phòng

Về tờ trình đổi tên và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phổi Hải Dương, các đại biểu đều thống nhất đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành Bệnh viện Phổi Hải Dương. Việc đổi tên bệnh viện và ban hànhquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức là cần thiết cho việc quản lý của bệnh viện và thuận lợi cho người dân đến khám, chữa bệnh.Tuy nhiên, các đại biểu đều cho rằng việc tách các phòng, ban chức năng của bệnh viên cần xem xét lại sao cho phù hợp với quy định của Bộ Y tế. Những văn bản chưa hết hiệu lực cần xem xét thực hiện đúng quy định. Nếu thấy thực sự cần thiết phải tăng số khoa, phòng và tăng số người làm việc cầnlàm văn bản đề nghị với Bộ Y tế.
 

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Văn Tỏ trình bày các tờ trình

Kết luận về nội dung này, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái nhất trí đổi tên bệnh viện. Riêng về vị trí, chức năng của Bệnh viện Phổi, Sở Nội vụ cần tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để thay đổi phù hợp. Về cơ cấu, tổ chức bộ máy của bệnh viện cần thực hiện theo đúng tinh thần tinh gọn, khoa học và bảo đảm quy định của Bộ Y tế. Riêng về thành lập các khoa, Sở Nội vụ cần sớm có văn bản trình Bộ Y tế để chủ động phương án sắp xếp và đổi mới bệnh viện.

Chưa thành lập Chi cục Giám định xây dựng

Cho ý kiến về tờ trình Đề án thành lập Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Hải Dương, Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho rằngviệc thành lập chi cục sẽ gặp khó khăn do thiếu nhân lực và cơ sở vật chất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu cho rằng nên bỏ nội dung nêu tại mục g, phần phương án thành lập và lộ trình hoạt động của chi cục để phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Trong điều kiện tỉnh đang tinh giản biên chế, nhiều ý kiến cho rằng chưa nên thành lập chi cục này.

Kết luận về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Dương Thái cho rằng so với yêu cầu của tình hình thực tế hiện nay thì việc thành lập Chi cục Giám sát xây dựng chưa cần thiết, có thể lùi lại một thời gian nữa để khi đủ điều kiện mới thành lập. Khi chi cục chưa được thành lập, Sở Xây dựng cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban để bảo đảm thực hiện công việc hiệu quả.

Làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai

Cho ý kiến về tờ trình phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Hải Dương và Đề án thành lập Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường,các đại biểu đều đồng thuận với việc thành lập các đơn vị này. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Ninh Giang cho rằng việc giao quản lý sinh hoạt về Đảng, đoàn thể về Sở Tài Nguyên môi trường không hợp lý. Các đại biểu cũng góp ý việc sau khi thành lập bộ máy quản lý của các đơn vị trên phải tinh gọn, hợp lý. Nhiều đại biểu nêu ý kiến, bộ máy lãnh đạo và các phòng chuyên môn của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đaiở các địa phương như: Chí Linh, Kinh Môn và TP Hải Dương có thể theo mô hình 1 trưởng, hai phó. Các huyện còn lại chỉ cần 1 trưởng, một phó.
 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vũ Ngọc Long góp ý vào các tờ trình

 
Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến để hoàn thiện tờ trình. Trước khi thành lập Chi cục Quản lý đất đai, cần làm rõ phần nội dung quản lý nhà nước và phần thực hiện các dịch vụ. Phần sinh hoạt Đảng, công đoàn của các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ nên để sinh hoạt ở cấp huyện. Sở Nội vụ cần làm rõ mối quan hệ giữa các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện với Văn phòng ĐKĐĐ cấp tỉnh, không để người dân giao dịch ở chi nhánh cấp huyện lại phải lên văn phòng cấp tỉnh.

Đặt tên đường cần xứng tầm

Về tờ trình đặt tên đường phố cho TP Hải Dương và thị xã Chí Linh các đại biểu đều khẳng định rất cần thiết và cho rằng các địa phương cố gắng đưa các danh nhân của tỉnh đặt tên các tuyến đường, kể cả đổi tên. Các tuyến phố lớn cần nghiên cứu lựa chọn những tên thật sự xứng tầm. Việc đặt tên phải tôn trọng ý kiến của người dân. Nên quan tâm tìm một con đường tương xứng để đặt tên là Phú Yên. Các đại biểu đề xuất ý kiến nên đặt tên đại lộ Võ Nguyên Giáp cho toàn bộ quyến đường 62m bao gồm cả đoạn đường đang thi công kéo dài.

Sau nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đồng tình với đề xuất của TP Hải Dương và thị xã Chí Linh. Riêng TP Hải Dương cần bổ sung tiêu chí về chất lượng các tuyến đường vào tờ trình. Các tuyến đường sau khi đặt tên phải thực sự tương xứng và được sự ủng hộ của nhân dân.
HẢI MINH

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu