Cẩm Giàng quyết tâm ra khỏi tốp cuối về cải cách hành chính

THỨ NĂM, 11/08/2022 17:09:49

Nhờ siết chặt kỷ cương, kiểm điểm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân cũng như thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, huyện Cẩm Giàng quyết tâm bứt phá về cải cách hành chính.

Cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” xã Đức Chính hỗ trợ người dân mở tài khoản công dân điện tử

Năm 2021, Cẩm Giàng là một trong 4 địa phương cấp huyện xếp loại hoàn thành nhiệm vụ về thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Để ra khỏi tốp cuối, huyện đã chỉ đạo quyết liệt và có nhiều giải pháp cụ thể, qua đó công tác CCHC 7 tháng đầu năm của huyện đã có những chuyển biến rõ rệt.

Khắc phục hạn chế

2 năm vừa qua, thứ hạng chỉ số CCHC của huyện Cẩm Giàng luôn đứng tốp cuối cấp huyện. Năm 2021, một số chỉ số thành phần CCHC của huyện còn ở mức thấp, đều đứng thứ 12/12 huyện, thị xã, thành phố, như chỉ số về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện chỉ đạt 65,58 điểm; chỉ số cải cách tài chính công tại UBND cấp huyện đạt 83,47 điểm; chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tại UBND cấp huyện đạt 63,04 điểm. Nguyên nhân do kết quả thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với gia đình và cá nhân còn thấp, không đạt chỉ tiêu; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích rất thấp...

Để khắc phục điều này, huyện Cẩm Giàng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện CCHC năm 2021 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022. Huyện chọn CCHC là công việc đột phá trong năm 2022. Tại hội nghị, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã ký cam kết hoàn thành các chỉ tiêu CCHC năm 2022. Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức ký cam kết thực hiện CCHC. Huyện cũng tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan công tác CCHC nhằm đánh giá kết quả và kịp thời khắc phục những hạn chế. Qua đánh giá, có 14 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, 3 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả các đơn vị này đều phải xây dựng báo cáo và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác CCHC năm 2021... Qua kiểm điểm, đánh giá, huyện đã thay thế toàn bộ 6 công chức tại bộ phận “một cửa” của huyện; thay thế 2 công chức cấp xã (1 công chức tư pháp - hộ tịch của xã Lương Điền và 1 công chức văn hóa - xã hội của xã Cẩm Văn)... do không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Huyện Cẩm Giàng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã chủ động rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; nâng cấp hệ thống mạng diện rộng đáp ứng thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; thành lập 128 Tổ “công nghệ cộng đồng” trong toàn huyện để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và 4. Huyện cũng đầu tư trên 15 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc của bộ phận “một cửa” cấp huyện; đầu tư lắp đặt hệ thống camera tại bộ phận “một cửa” của huyện và các xã, thị trấn; trang bị cho bộ phận "một cửa" huyện 7 bộ máy tính, 7 máy scan A4, 1 máy scan A3; mỗi xã, thị trấn 2 bộ máy tính, 1 máy scan. Để khuyến khích người dân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4, huyện Cẩm Giàng phối hợp Bưu điện tỉnh hỗ trợ giảm phí dịch vụ bưu chính công ích từ 30.000 đồng xuống còn 15.000 đồng/thủ tục hồ sơ, huyện tiếp tục hỗ trợ 15.000 đồng/thủ tục hồ sơ còn lại (đối với cấp huyện)...

Bộ phận "một cửa" xã Cao An (Cẩm Giàng) vừa được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu người dân

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Chị Nguyễn Thị Bồng ở thôn Lôi Xá (xã Đức Chính) cần làm thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đầy đủ các thông tin, công chức tư pháp - hộ tịch (Văn phòng UBND xã Đức Chính) đã hướng dẫn chị Bồng mở tài khoản công dân điện tử và hướng dẫn các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến. “Tôi hay phải làm các thủ tục hành chính liên quan đến chứng thực, mỗi lần đi lại rất mất thời gian. Giờ được các anh chị công chức xã hướng dẫn mở tài khoản, gửi hồ sơ giải quyết trực tuyến tôi thấy thuận tiện hơn nhiều. Sau này cần giải quyết thủ tục gì tôi sẽ gửi qua mạng”, chị Bồng nói.

Chị Lê Thị Thanh Tân, công chức văn phòng - thống kê xã Cao An cho biết tại bộ phận “một cửa” của xã, ngoài 6 công chức phụ trách 6 lĩnh vực còn có một cán bộ Đoàn Thanh niên am hiểu công nghệ thông tin trực, hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, mở sổ lưu thông tin tài khoản của từng công dân để thuận tiện cho các lần sau. 

Theo ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cẩm Giàng, nhờ siết chặt kỷ cương, kiểm điểm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân cũng như thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, đến nay người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc; đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động chủ động trong công việc chuyên môn, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ về CCHC. Đến ngày 8.8, toàn huyện đã tiếp nhận khoảng 50.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt trên 53%, đứng thứ tư toàn tỉnh; tỷ lệ hồ sơ được số hóa chiếm trên 90%, đứng thứ nhất toàn tỉnh. Hiện tại tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của huyện Cẩm Giàng cũng đứng thứ hai toàn tỉnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hẹn trên 98%, không có hồ sơ trễ hẹn...
VY LONG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu