Thêm một trung tâm sát hạch lái xe loại 2

THỨ HAI, 04/06/2018 08:57:23

Đó là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Việt Đức.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Việt Đức ở thị trấn Nam Sách đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp phép đủ điều kiện trở thành trung tâm sát hạch loại 2 (sát hạch đến giấy phép lái ô tô hạng C). Trung tâm hiện có đầy đủ phương tiện, sân bãi tập và được phép sát hạch lái xe mô tô, ô tô các hạng: A1, B1, B2, C. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đào tạo được trên 1.000 học viên.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Việt Đức, Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành (TP Hải Dương) là 2trung tâm sát hạch loại 2 của Hải Dương. Ngoài ra toàn tỉnh còn có 1trung tâm loại 1 (sát hạch đến giấy phép lái ô tô hạng E), 5 trung tâm loại 3 (sát hạch giấy phép lái xe mô tô).
LAN NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu