Dành cho người yêu thơ

Viết trong chiều cuối năm

NGUYỄN ÁNH NGUYỆT 06/02/2024 19:00

Cuối năm việc đã xong rồi/ Chiếu hoa đã trải, mình ngồi cùng em!

14_09282902022022.jpg

Cuối năm việc đã xong rồi
Chiếu hoa đã trải, mình ngồi cùng em!
Nửa đời vất vả lấm lem
Ngược xuôi sấp ngửa mấy phen dập vùi
Nuốt vào trong những ngậm ngùi
Gom yêu tin, tặng lại người yêu tin
Mình từ tay trắng mà nên
Chẳng mê trăng gió để quên lối về
Lòng còn nguyên vẹn lời thề
Còn truân chuyên trước bộn bề tháng năm
Em là bạn, là tri âm
Nguyện cùng anh vượt thăng trầm gió mưa
Tất niên ngồi nhắc chuyện xưa
Để sang năm mới sống vừa lòng nhau!

NGUYỄN ÁNH NGUYỆT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viết trong chiều cuối năm