Thị trường

Vi phạm quy định về chất lượng, một cửa hàng xăng dầu ở Cẩm Giàng phải dừng bán dầu DO

PV 16/09/2023 16:20

Đó là cửa hàng xăng dầu Cẩm Định, ở xã Định Sơn (Cẩm Giàng). Cửa hàng phải tạm dừng bán dầu DO 0,05S-II tại vòi bơm của cột đo dầu có số tem kiểm định 10791.

W_z4698674736773_3b3fc7cb145a635060350427bf2eac83.jpg
Cửa hàng xăng dầu Cẩm Định, ở thôn An Điềm A, xã Định Sơn (Cẩm Giàng)

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty TNHH Tắc Tân tạm dừng bán, lưu thông dầu DO 0,05S-II tại vòi bơm dầu của cột đo dầu có số tem kiểm định 10791, được nối với bể dầu DO 0,05S-II tại Cửa hàng xăng dầu Cẩm Định, ở thôn An Điềm A, xã Định Sơn (Cẩm Giàng) từ ngày 15/9.

Nguyên nhân do chỉ tiêu nhiệt độ cất ở 90% thể tích và điểm chớp cháy cốc kín không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Công ty TNHH Tắc Tân có trách nhiệm liên hệ với người sản xuất, nhập khẩu hoặc nhà cung ứng để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 30 ngày. Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã lấy mẫu dầu DO 0,05S-II tại cửa hàng để Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) kiểm nghiệm.

PV
(0) Bình luận
Vi phạm quy định về chất lượng, một cửa hàng xăng dầu ở Cẩm Giàng phải dừng bán dầu DO