Dành cho người yêu thơ

Về Cồn Kiếm

NGUYỄN VIẾT LUYỆN 23/09/2023 06:00

Tháng tám mùa thu/Về Kiếp Bạc/Bồi hồi/Cồn Kiếm mọc cỏ xanh.

Chiến trận vãn hồi
Người hóa thánh(*)
Để đời
Trang sử xanh.

Tháng tám mùa thu
Về Kiếp Bạc
Bồi hồi
Cồn Kiếm mọc cỏ xanh.

Đất nước bao giờ tắt lửa chiến tranh?
Câu hỏi lớn treo ngang trời…
Ngàn xưa
Tiền nhân
Truyền hậu thế.

----------------------------
(*) Đức thánh Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.

NGUYỄN VIẾT LUYỆN
(0) Bình luận
Về Cồn Kiếm