Sự kiện qua ảnh

Vắng vẻ thư viện huyện

PHONG TUYẾT 08/07/2024 08:00

Hiếm bạn đọc, nhiều thư viện cấp huyện ở Hải Dương vắng vẻ, đìu hiu, các giá sách phủ đầy bụi.

img_5801.jpeg
Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có đủ 12 thư viện cấp huyện, đạt 100%. Tuy nhiên, thực tế tại các thư viện này hoạt động chưa hiệu quả
img_5822.jpeg
Thư viện mới huyện Thanh Miện ở cùng vị trí với Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện thường vắng bóng bạn đọc. Muốn vào khu vực này phải tìm người mở khoá cổng
img_5823.jpeg
Nơi bố trí để độc giả ngồi tại thư viện huyện Thanh Miện
img_5907.jpeg
"Phòng thư viện" huyện Tứ Kỳ cũng nằm gọn trong Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện và cũng vắng vẻ. Mỗi tháng chỉ có khoảng 20 - 30 lượt người mượn sách (ảnh thành viên đoàn giám sát cung cấp)
img_5908.jpeg
Diện tích thư viện huyện Tứ Kỳ chỉ rộng khoảng 50 m2, vắng bóng bạn đọc, sách báo đìu hiu (ảnh thành viên đoàn giám sát cung cấp)
img_4484.jpeg
Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Hải Dương giám sát tại thư viện TP Hải Dương. Có cơ sở vật chất khá tốt nhưng thư viện nằm ở tầng 5 một toà nhà không có thang máy là một lý do khiến bạn đọc ngại đến
img_5813.jpeg
Thư viện huyện Nam Sách đang nằm trong phòng họp của Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện. Khi độc giả có nhu cầu thì mới mở cửa
img_5802.jpeg
Trông nom thư viện hiện là nhân viên kế toán của Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện Nam Sách kiêm nhiệm. Mỗi tháng có khi không tới 10 lượt bạn đọc ghé qua
img_5798.jpeg
Sách đựng trong bao, túi. Không có chỗ để nên huyện cũng không mua sách mới
img_5795.jpeg
Đó cũng là thực trạng đìu hiu, đáng buồn của nhiều thư viện cấp huyện trên địa bàn tỉnh hiện nay. Nhiều người không biết thư viện cấp huyện ở đâu. Trong khi đó, việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới hoạt động thư viện huyện chưa được quan tâm đúng mức
PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Vắng vẻ thư viện huyện
ss