Chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa mô hình “Công dân học tập” tại Hải Dương

THẾ ANH 04/06/2024 13:19

Sáng 4/6, Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương tập huấn triển khai bộ công cụ đánh giá, công nhận mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.

0929f86c-24bd-4df0-b0c3-bc373d2d35c9(1).jpeg
Các học viên tham dự tập huấn

275 lãnh đạo Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã được giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội giới thiệu về mô hình tổ chức của bộ công cụ. Trong đó, được hướng dẫn cụ thể, chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa mô hình học tập, sử dụng phần mềm và xử lý các số liệu, minh chứng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”; hỗ trợ tối đa việc tự động hóa, áp dụng công nghệ phần mềm trong quá trình thu thập thông tin, đánh giá các tiêu chí công dân học tập, đơn vị học tập.

617d3baf-5263-414a-94f5-1a6f240fa38d(1).jpeg
Giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn học viên

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” và Quyết định số 244/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030”, nhằm tăng cường năng lực kỹ thuật số cho người lao động, hình thành những “công dân số” đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia…

Sau buổi tập huấn, Hội Khuyến học cấp huyện sẽ tổ chức tập huấn đến các Chi hội Khuyến học để mỗi công dân đều có thể tự triển khai hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập”.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa mô hình “Công dân học tập” tại Hải Dương
    ss