Giáo dục

Gia Lộc trao hơn 10,6 tỷ đồng khuyến học trong 5 năm

THẾ ANH 22/05/2024 19:12

Trong 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp Hội Khuyến học huyện Gia Lộc huyện đã trao thưởng cho 137.921 lượt người, với tổng số tiền hơn 10,6 tỷ đồng.

ce4ab57f-43b9-4f15-a35b-7499d2559665.jpeg
Nhiều tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (ảnh cơ sở cung cấp)

Ngày 22/5, Hội Khuyến học huyện Gia Lộc, đơn vị đầu tiên của tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Gia Lộc đã quan tâm chăm lo chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

5bbe7ae9-d46b-407b-b72e-1e6e99ed8412.jpeg
Hội Khuyến học xã Quang Minh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc (ảnh cơ sở cung cấp)

Theo báo cáo sơ kết, 5 năm qua, các cấp hội đã triển khai có hiệu quả xây dựng các mô hình học tập. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 44.246 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, đạt 97,3%; 814 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, đạt 79,2%; 119 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”, đạt 100%; 18/18 xã, thị trấn đăng ký “Cộng đồng học tập cấp xã”...

Tính đến tháng 5/2024, toàn huyện đã phát triển thêm 15.752 hội viên so với năm 2019, nâng số lượng hội viên của huyện lên 54.404 người, chiếm 41% số dân. Tổng số Quỹ Khuyến học trong toàn huyện hơn 12 tỷ đồng, tăng gần 750 triệu đồng so với năm 2020.

Trong 5 năm, các cấp hội trong huyện đã trao thưởng cho 137.921 lượt người, với tổng số tiền hơn 10,6 tỷ đồng; cấp 3.575 suất học bổng và quà cho học sinh nghèo vượt khó, với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng; phối hợp với các nhà tài trợ trao nhiều máy tính, điện thoại thông minh, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Với những thành tích đạt được, các năm 2019, 2020, 2022, 2023, Hội Khuyến học huyện Gia Lộc đã vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen; năm 2021 được Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc...

Dịp này, nhiều tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 49-KL/TW. Hội Khuyến học xã Quang Minh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lộc trao hơn 10,6 tỷ đồng khuyến học trong 5 năm
    ss