Tài chính - Ngân hàng

UBND tỉnh Hải Dương xem xét quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

PV 13/06/2024 17:38

Chiều 13/6, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 4) để nghe và cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung quan trọng. Trong đó có xem xét quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

hop sua
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 4)

Tại phiên họp này, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả sau khi xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh, đơn vị, địa phương liên quan về nội dung quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

Theo tờ trình của Sở Tài chính, việc Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024 nhằm mục đích kịp thời triển khai quy định tại Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 của Chính phủ, làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

img_12090 (cat)
Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Tuệ phát biểu tại cuộc họp

Cũng theo tờ trình, Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024 gồm 5 điều. Trong đó quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024 đối với đất ở thuộc đô thị, đất ở tại nông thôn, gồm hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở nông thôn tại ven đô thị, ven đường giao thông chính (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ), các đầu mối giao thông, khu thương mại, du lịch và các điểm dân cư; hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở tại nông thôn (các vị trí còn lại). Quy định hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề. Đất thương mại, dịch vụ nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh…

Việc ban hành quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất nhằm phù hợp tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhất trí với ý kiến đa số các thành viên ủy ban. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, phối hợp kiểm tra, rà soát hoàn thiện tờ trình; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến thực hiện theo quy định của pháp luật.

PV
(0) Bình luận
UBND tỉnh Hải Dương xem xét quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
ss