Nhà đất

Hải Dương yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát hệ số điều chỉnh giá đất

HÀ KIÊN - THÀNH CHUNG 23/05/2024 15:45

Tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 5 (lần 4) chiều 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các địa phương trên toàn tỉnh khẩn trương rà soát hệ số điều chỉnh giá đất.

dsc_9591.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 4)

Theo báo cáo của Sở Tài chính, ngày 8/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND (Nghị quyết 15) quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tuy nhiên, ngày 5/2/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP; trong đó có 2 điểm thay đổi về phạm vi áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Theo đó, việc xác định đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua đấu giá được áp dụng bằng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh ban hành hằng năm. Theo quy định này, nội dung quy định tại điểm g khoản 1 và khoản 4 điều 2 Nghị quyết 15 không còn phù hợp.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng, được áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định, không phân biệt thửa đất trên hay dưới 20 tỷ đồng. Theo quy định này, nội dung quy định tại điểm e khoản 1 điều 2 Nghị quyết số 15 không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, giá đất cụ thể xác định theo hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị quyết 15 xác định cho cả tuyến đường. Thực tế, trên cùng tuyến đường hình thành các mức giá cao hơn bảng giá đất nhân với hệ số như giá trúng đấu giá, giá đất cụ thể để bồi thường, giá để giao đất tái định cư.

dsc_9665.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Tuệ làm rõ một số nội dung liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất

Nghị định 12/2024/NĐ-CP cũng quy định giá thuê đất khu, cụm công nghiệp được tính theo bảng giá nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành hằng năm. Thực tế, giá đất giữa bảng giá nhân với hệ số theo Nghị quyết 15 đang thấp hơn so với các mức giá đất cụ thể do UBND tỉnh phê duyệt.

Do vậy, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15. Sở này đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phương án hệ số điều chỉnh giá đất như hệ số điều chỉnh giá đất tại đô thị, nông thôn, nông thôn ven đô thị, ven quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đầu mối giao thông, khu thương mại, du lịch, thị tứ ở một số địa bàn của tỉnh; sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề...

dsc_9668.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực tham gia ý kiến tại phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cấp ủy cùng cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát hệ số điều chỉnh giá đất trên cơ sở tình hình thực tế thị trường, làm cơ sở điều chỉnh giá đất ở, đất dịch vụ thương mại. Các địa phương trong tỉnh tổng hợp, báo cáo về Sở Tài chính trước 12 giờ trưa 28/5 để tham mưu. UBND tỉnh dự kiến họp lại nội dung này vào giữa tuần tới.

HÀ KIÊN - THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát hệ số điều chỉnh giá đất
    ss