Xây dựng Đảng

Tứ Kỳ yêu cầu giảm tối đa số hội nghị, cuộc họp

TN 27/03/2024 09:30

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tứ Kỳ (Hải Dương) đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/HU về nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị trong hệ thống chính trị. Huyện yêu cầu giảm tối đa số lượng hội nghị, cuộc họp.

cuochoppp.jpg
Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tứ Kỳ nhằm khắc phục hạn chế, bất cập trong tổ chức cuộc họp, hội nghị (ảnh minh hoạ)

Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ tổ chức cuộc họp khi cần thiết, giảm tối đa số cuộc họp và thành phần cuộc họp. Các cuộc họp liên quan đến thành phần là cán bộ chủ chốt các cơ quan, tổ chức của huyện và các xã, thị trấn phải được sự thống nhất của Thường trực Huyện uỷ.

Tài liệu cuộc họp ngắn gọn, rõ ràng, thông tin số liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật, nêu rõ nhưng khó khăn, bất cập, những vấn đề cần thảo luận, xin ý kiến. Chuyển tài liệu cho đại biểu qua phòng họp thông minh, phòng họp không giấy, mã QR…

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tứ Kỳ ban hành chỉ thị trên nhằm khắc phục việc tổ chức cuộc họp, hội nghị còn chồng chéo về thời gian, thành phần; nội dung báo cáo, tài liệu chưa được chuẩn bị tốt; việc chấp hành thời gian, nội quy cuộc họp của một số đại biểu còn chưa nghiêm túc…

TN
(0) Bình luận
Tứ Kỳ yêu cầu giảm tối đa số hội nghị, cuộc họp