​Tứ Kỳ tăng diện tích cây vụ đông sớm

21/09/2022 21:13

Đến ngày 20.9, huyện Tứ Kỳ đã trồng khoảng 200 ha cây vụ đông, đạt hơn 30% diện tích cây vụ đông sớm.

Nông dân xã Hưng Đạo chuẩn bị đất trồng cây su hào vụ đông sớm 

Với phương châm “lấy giá trị làm mục tiêu sản xuất”, vụ đông sớm năm 2022-2023, huyện Tứ Kỳ định hướng cho nông dân tăng diện tích cây cho giá trị kinh tế cao như cải bắp, su hào, hành tây, cần tây, rau gia vị... Rau vụ đông sớm trồng nhiều ở các xã Hưng Đạo, Nguyên Giáp, Ngọc Kỳ, Tái Sơn...  Các địa phương có nhiều diện tích trồng vụ đông sớm đã chủ động liên kết với doanh nghiệp, đơn vị thu mua để tiêu thụ nông sản. Huyện tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau vụ đông đạt chuẩn VietGAP tại 3 xã Nguyên Giáp, Ngọc Kỳ, Hưng Đạo.

Vụ đông năm 2022-2023, huyện Tứ Kỳ phấn đấu trồng 2.000 ha cây vụ đông trở lên, tương đương vụ đông năm trước. Trong đó, vụ đông sớm chiếm 60% diện tích, tăng khoảng 10%. 

PV

(0) Bình luận
​Tứ Kỳ tăng diện tích cây vụ đông sớm