Tứ Kỳ có diện tích gieo cấy lúa hữu cơ nhiều nhất tỉnh

28/07/2023 16:00

Huyện Tứ Kỳ là địa phương có diện tích canh tác lúa hữu cơ nhiều nhất tỉnh Hải Dương. Đây là các vùng khai thác rươi cáy nên nông dân gieo cấy hữu cơ để bảo vệ môi trường.


Lúa hữu cơ được nông dân chăm bón hoàn toàn bằng chế phẩm sinh học, an toàn với môi trường

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tứ Kỳ, vụ mùa năm nay, diện tích lúa hữu cơ của huyện đạt hơn 400 ha, cao nhất tỉnh Hải Dương. Lúa hữu cơ được nông dân gieo cấy ở các xã An Thanh và Quang Trung. Đây là các vùng khai thác rươi cáy nên nông dân gieo cấy hữu cơ để bảo vệ môi trường.

Ở các vùng lúa hữu cơ, nông dân chủ yếu cấy các giống ST25, Bắc Hương, Đài thơm, nếp, J02 và một số giống lúa chất lượng cao khác. Lúa hữu cơ cho năng suất từ 34-45 tạ/ha, chỉ bằng 75% so với giống lúa cùng loại canh tác thông thường nhưng hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần và được bao tiêu toàn bộ sản lượng.

Huyện Tứ Kỳ hiện là địa phương có diện tích cấy lúa hữu cơ cao nhất tỉnh. Trong đó xã An Thanh có 137 ha đã được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC (Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) chứng nhận đạt tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

TH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ Kỳ có diện tích gieo cấy lúa hữu cơ nhiều nhất tỉnh
    ss