Trường Quân sự tỉnh Hải Dương chấm dứt hoạt động từ ngày 1.6

28/05/2020 17:33

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Trường Quân sự tỉnh Hải Dương sẽ giải thể, chấm dứt hoạt động từ ngày 1.6.

Toàn bộ cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường bãi tập của Trường Quân sự tỉnh sẽ bàn giao cho Trung đoàn 125 quản lý, sử dụng từ ngày 1.6

Nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở sẽ được chuyển về Trường Quân sự Quân khu 3. Nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự tỉnh, huyện, cán bộ xã, phường, thị trấn, cán bộ dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 và các nhiệm vụ khác được giao cho Trung đoàn 125 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

Trường Quân sự tỉnh sẽ bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường bãi tập cho Trung đoàn 125 quản lý, sử dụng từ ngày 1.6.

PV

(0) Bình luận
Trường Quân sự tỉnh Hải Dương chấm dứt hoạt động từ ngày 1.6