Triển khai thanh toán tiền điện qua ứng dụng ViettelPay

18/11/2019 19:37

Ngày 18.11, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Công ty Điện lực Hải Dương) và Viettel Hải Dương ký kết hợp tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng ViettelPay.


Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương và Viettel Hải Dương ký kết thỏa thuận hợp tác

Công ty Điện lực Hải Dương sẽ có trách nhiệm chỉ đạo Điện lực 12 huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo thoả thuận đã ký kết và thông báo đến khách hàng về chủ trương thanh toán tiền điện qua ứng dụng ViettelPay...

Viettel Hải Dương tổ chức lực lượng nhân viên phối hợp, hướng dẫn cán bộ, nhân viên, khách hàng của Công ty Điện lực Hải Dương sử dụng ứng dụng ViettelPay và tính năng thanh toán tiền điện tự động. Phương thức triển khai thu tiền điện qua ViettelPay sẽ chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ tháng 11 - 12.2019) triển khai thí điểm tại 12 xã, phường. Giai đoạn 2 (từ tháng 1.2020) triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Triển khai thanh toán tiền điện qua ứng dụng ViettelPay