TP Chí Linh: Gần 70 ha hoa đào không thể thu hoạch

04/02/2021 18:30

Do dịch Covid-19, hoa đào, hoa huệ vụ Tết trên địa bàn TP Chí Linh hầu như không thể tiêu thụ.


Diện tích trồng hoa huệ ở phường Hoàng Tiến hiện rất khó tiêu thụ

Toàn TP Chí Linh có gần 70 ha trồng đào, tập trung nhiều ở các phường Hoàng Tiến và Bến Tắm. Do khó tiêu thụ vì nằm trong vùng cách ly phong tảo nên người dân đã chặt bỏ phần lớn cây đào đang trổ hoa để giữ gốc cho mùa sau. Cùng kỳ năm trước, hoa đào Chí Linh cho thu hoạch, doanh thu bình quân hơn 400 triệu đồng/ha.


Gần 70 ha trồng đào của người dân Chí Linh khó tiêu thụ nên đã bị người dân chặt bỏ

Ở phường Hoàng Tiến, hơn 30 ha hoa huệ trắng hiện khó tiêu thụ. Diện tích này tập trung ở 3 khu dân cư Hoàng Gián, Phục Thiện, Đồng Cống với gần 100 hộ trồng. Đây  là cây trồng truyền thống và chủ lực cho thu nhập cao của nhiều hộ dân.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Chí Linh: Gần 70 ha hoa đào không thể thu hoạch