Nông nghiệp - Nông thôn

TP Chí Linh dành gần 30 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nuôi thủy sản xã Hưng Đạo

PV 20/05/2024 08:59

HĐND TP Chí Linh đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất và nuôi thủy sản xã Hưng Đạo.

z5450111239524_ba90fe594e3a80c6be0dc73b8492d2c6(1).jpg
Dự án này sẽ góp phần nâng cấp hạ tầng khu nuôi thủy sản ở xã Hưng Đạo

Theo đó, thành phố sẽ dành 29,7 tỷ đồng để cải tạo hạ tầng kỹ thuật cho khu nuôi thủy sản với diện tích 80 ha ở xã Hưng Đạo. UBND thành phố sẽ đầu tư xây dựng 8 tuyến đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài hơn 4,2 km; xây dựng hệ thống mương tưới tiêu và hệ thống cống qua đường…

Trong tổng số 29,7 tỷ đồng đầu tư xây dựng có 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”, nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ 12 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng còn lại từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án được thực hiện trong năm 2024-2025.

PV
(0) Bình luận
TP Chí Linh dành gần 30 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nuôi thủy sản xã Hưng Đạo
ss