Toàn tỉnh làm xong gần 4.290 km đường giao thông nông thôn

24/10/2018 10:58

Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, toàn tỉnh làm xong gần 4.290km đường giao thông nông thôn các loại.

Trong đó trên 3.721km đường bê tông, 74km đường đá dăm nhựa, 88 km đường đá, 91km đường gạch vỡ, lò xỉ và 315 km đường loại khác. Các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ làm mới nhiều đường giao thông. 

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu NTM tỉnh, toàn tỉnh hiện có 205trong tổng số 227xã đạt tiêu chí giao thông, tăng 200 xã so với trước khi xây dựng NTM năm 2011.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Toàn tỉnh làm xong gần 4.290 km đường giao thông nông thôn
    ss