[Video] Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương

THỨ NĂM, 01/12/2022 14:34:11

Đó là khẳng định của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

>>> [Video] Thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế​
>>> Kết nạp đảng viên chỉ đạt 87,9% chỉ tiêu
>>> GRDP năm 2022 của Hải Dương ước tăng 9,06%

Video trích phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy​


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Chiều 1.12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã khai mạc.

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị; các quy định nêu gương của Đảng và thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 20.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nói đi đôi với làm.

Cũng tại hội nghị này, Tỉnh ủy sẽ thảo luận, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15.11.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gợi ý thảo luận tổ

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đánh giá do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kết quả phát triển của tỉnh đạt được mới ở mức khá, chưa như kỳ vọng.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9 trong tổng số 16 chỉ tiêu. Tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9 trong tổng số 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong năm có đến 7 chỉ tiêu chưa hoàn thành theo kế hoạch dẫn đến nguy cơ không đạt được chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước tăng trưởng 9,06%, bằng với chỉ tiêu đại hội XVII đề ra nhưng chưa đạt theo kế hoạch năm. Một số nhiệm vụ rất quan trọng triển khai chậm hoàn thành so với yêu cầu tiến độ như lập quy hoạch tỉnh; triển khai các đề án, dự án trong kế hoạch đầu tư công; thu hút đầu tư trong và ngoài nước giảm mạnh cả về số dự án và vốn đầu tư, tiến độ đầu tư các dự án chậm...

Nhấn mạnh những nội dung xem xét, thảo luận tại hội nghị lần này rất quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế, phân tích sâu sắc nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chỉ rõ những điểm nghẽn phải sớm khắc phục. Xác định chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2023.

 Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở ý kiến tham gia tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh để tiếp tục lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới với tinh thần hoàn toàn vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh; không có tâm lý e ngại hay vì lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cũng đề nghị các đại biểu làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình để hội nghị thành công.

Nét mới trong hội nghị lần này là không đọc các tờ trình, báo cáo. Tài liệu được gửi trước đến đại biểu qua phần mềm để nghiên cứu.

Sau khi nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu quán triệt, gợi ý nội dung thảo luận các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các đại biểu chia thành 4 tổ thảo luận.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII dự kiến làm việc trong 1,5 ngày và bế mạc vào chiều 2.12.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu