Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường có quy mô giao thông lớn

03/04/2014 06:18

Quyết định số 858/QĐ - BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê-tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô-tô có quy mô giao thông lớn đã có hiệu lực thi hành từ ngày 26-3-2014.


Hướng dẫn kỹ thuật này hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về thiết kế và thi công kết cấu mặt đường bê-tông nhựa chặt rải nóng (bao gồm cả về thiết kế và thi công hỗn hợp bê-tông nhựa chặt rải nóng, lớp móng và nền đường trong phạm vi khu vực tác dụng) trong các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ô-tô từ cấp 3 trở lên, các đoạn đường dốc dài với độ dốc dọc ≥ 4% và các tuyến đường ô-tô các cấp khác có quy mô giao thông lớn.

Trong đó, có một số yêu cầu đáng chú ý như: Kết cấu mặt đường bê-tông nhựa nóng đối với các tuyến đường có lưu lượng xe lớn hoặc có nhiều xe khách, xe tàu lớn lưu thông ít nhất phải có 1 lớp móng trên bằng vật liệu toàn khối, như cấp phối đá dăm gia cố xi-măng có cường độ yêu cầu ở bảng 3 của TCVN 8858:2011 hoặc bê-tông nhựa rỗng, tiếp đó là các lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm gia cố xi-măng hoặc cấp phối thiên nhiên gia cố xi-măng cường độ thấp hơn hoặc bằng cấp phối đá dăm không gia cố; xi-măng sử dụng nên có thời gian bắt đầu ninh kết không nhỏ hơn 4 giờ và kết thúc ninh kết không nhỏ hơn 6 giờ, nếu không có xi-măng đạt yêu cầu này thì có thể sử dụng phụ gia làm chậm ninh kết như ở 1.4 TCVN 8858:2011 hoặc phải thực hiện đúng theo quy định ở 5.4 TCVN 8858:2011...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường có quy mô giao thông lớn
    ss