Tiền thuê mặt bằng tính vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp

29/09/2017 04:34

Hỏi: Công ty tôi thuê mặt bằng của một hộ dân để mở trụ sở làm việc. Người cho thuê là cá nhân không kinh doanh nên không có hóa đơn, chỉ có hợp đồng viết tay, công ty phải nộp thuế thay. Vậy tiền thuê mặt bằng có được tính vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

NGUYỄN THỊ LAN (TP Hải Dương)


Trả lời: Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22.6.2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hướng dẫn:

Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiền thuê mặt bằng tính vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp
    ss