Tin tức

Thực hiện nghiêm việc khắc phục các hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở Hải Dương

PV 02/06/2024 17:30

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm việc khắc phục hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, còn nhiều thiếu sót, khó khăn trong việc quản lý lĩnh vực này.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy để lại hậu quả thương tâm. Trong ảnh: Vụ cháy ở thị trấn Thanh Miện làm một cháu bé 12 tuổi tử vong

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chủ động các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy nổ, sự cố, tai nạn, xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả khi các sự việc trên xảy ra.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp... phải chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra cháy nổ và vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, cơ sở. Kịp thời động viên, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ…

Công an tỉnh tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là xây dựng Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để huy động các nguồn lực của xã hội tham gia việc này. Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Điều tra, làm rõ các vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy, để xảy ra cháy nổ. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Sở khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan rà soát, tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy, chữa cháy bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý về xây dựng quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng đối với các dự án, công trình, đặc biệt các công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy. Xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, trái phép và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý về trật tự xây dựng theo phân công, phân cấp.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tự giác chấp hành, thực hiện quy định, tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy…

PV
(0) Bình luận
Thực hiện nghiêm việc khắc phục các hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở Hải Dương
ss