Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương yêu cầu trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng có nguy cơ cháy rừng cao

PV 29/05/2024 16:24

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng duy trì chế độ trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng có nguy cơ cháy rừng cao.

img_2902-6c0d87da01c2491b90a2c2f202478208.jpg
Cán bộ Hạt Kiểm lâm TP Chí Linh kiểm tra dụng cụ phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: NM

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đề nghị Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cung cấp thông tin cho TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các đơn vị chủ rừng, hộ nhận giao khoán rừng chủ động thực hiện các phương án về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thực hiện dự báo, cảnh báo, nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh liên lạc chỉ đạo, điều hành. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm có nguy cơ về cháy rừng. Sẵn sàng các phương án điều động, huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra. Duy trì chế độ thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng có nguy cơ cháy rừng cao.

Bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất theo phương châm "4 tại chỗ".

PV
(0) Bình luận
Hải Dương yêu cầu trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng có nguy cơ cháy rừng cao
ss