Hải Dương sớm hoàn thành tổng điều tra cơ sở hành chính

THỨ SÁU, 27/08/2021 17:39:27

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, tỉnh Hải Dương vẫn hoàn thành sớm cuộc tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021.


Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương với Bộ Nội vụ
Chiều 27.8, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện cuộc tổng điều tra cơ sở hành chính báo cáo trực tuyến với Ban Chỉ đạo Trung ương (cơ quan thường trực là Bộ Nội vụ) về kết quả tổ chức cuộc điều tra.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ đã công bố biên bản nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021. Theo đó, căn cứ kiểm tra mẫu chọn, Hải Dương có 100% số phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2021 đạt yêu cầu, hoàn thành sớm 1 tháng về tiến độ so với kế hoạch của Trung ương. 

Đây là lần đầu tiên Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện cuộc tổng điều tra cơ sở hành chính trên quy mô lớn. Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 2.2021, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh đã khắc phục khó khăn, chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cấp huyện triển khai. Từ tháng 3.2021, các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra đã thực hiện kê khai phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2021 trên phần mềm điều tra cơ sở hành chính của Bộ Nội vụ. Đến ngày 5.4, có 398 đơn vị hành chính trong toàn tỉnh đã hoàn thành kê khai phiếu theo quy định, bảo đảm đúng tiến độ. Trước ngày 30.7, giám sát viên cấp tỉnh hoàn thành rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của từng đơn vị.

Nội dung điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tập trung vào 5 nhóm thông tin lớn gồm: thông tin nhận dạng cơ sở (tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, mã đơn vị sử dụng ngân sách), ngành hoạt động chính, loại hình tổ chức; thông tin về lao động, thu nhập của người lao động, thông tin về người đứng đầu cơ sở, lao động của cơ sở, thu nhập của người lao động năm 2020; kết quả thu, chi năm 2020; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính và nhóm thông tin theo chuyên đề cần đánh giá…

Theo kế hoạch, kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố trước ngày 30.12.2021.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu