Thành viên tổ bầu cử phải chủ động ứng phó nếu phát sinh dịch bệnh

21/05/2021 17:46

Đó là chỉ đạo của đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch trong bầu cử tại huyện Nam Sách chiều 21.5. 


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nam Hồng (Nam Sách)

Kiểm tra trực tiếp một số khu vực bỏ phiếu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Thế Hùng hoan nghênh công tác chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ của các tổ bầu cử, đồng thời yêu cầu thành viên các tổ bầu cử thường xuyên cập nhật diễn biến về dịch Covid-19 trên địa bàn, nắm chắc nghiệp vụ ứng phó với tình huống phát sinh dịch do bầu cử. Trong tình huống phải đem hòm phiếu đến cho cử tri bỏ phiếu, khi về phải khử khuẩn, không chủ quan, tránh sơ suất. Bảo đảm khử khuẩn, giãn cách và kịp thời cách ly tạm thời ngay người có biểu hiện ho, sốt.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các tổ bầu cử tổ chức khai mạc ngắn gọn, trang trọng và hạn chế số người dự. Việc tổ chức bầu cử không cần chạy theo tiến độ mà phải bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch trong bầu cử. 


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Thế Hùng kiểm tra một khu vực bỏ phiếu ở thị trấn Nam Sách

Theo báo cáo, Nam Sách đã cơ bản hoàn thành công tác trang trí, khánh tiết, các phương án phòng chống dịch tại toàn bộ 135 khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực đều bố trí 1 cán bộ công an chính quy, tối thiểu có 1 cán bộ y tế, có điểm cách ly tạm thời. Mỗi tổ bầu cử đã được trang bị 6 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch. Toàn huyện thường xuyên rà soát số lượng cử tri liên quan đến dịch Covid-19. 

PV

(0) Bình luận
Thành viên tổ bầu cử phải chủ động ứng phó nếu phát sinh dịch bệnh