Tập trung nguồn lực để đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh

20/09/2021 19:22

Việc đề xuất điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đất phải bám sát định hướng phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chủ trương xuyên suốt là nâng cao giá trị sử dụng đất.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Chiều 20.9, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh xem xét báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với TP Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng giao UBND tỉnh chủ trì cùng với các ngành tài chính, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường tiếp tục thảo luận, thống nhất đề xuất việc phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh theo các nguyên tắc chung. Việc điều chỉnh phải bám sát định hướng phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập trung nguồn vốn cho ngân sách tỉnh đầu tư vào các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông có tính kết nối, lan tỏa, các công trình trọng điểm về văn hóa, thể thao, chuyển đổi số...

Thường trực HĐND tỉnh giao  Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu rõ về cơ chế đối với 3 địa phương đã được hưởng cơ chế đặc thù. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí về công trình trọng điểm để hưởng cơ chế đặc thù. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh rà soát, cập nhật thêm danh mục các dự án đầu tư công về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao để sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư …

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục họp, thảo luận kỹ về nội dung này để thống nhất, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo kết quả giám sát, tổng số thu tiền sử dụng đất của 12 huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2015-2020 là 14.365 tỷ 622 triệu đồng, bằng 237,5% dự toán. TP Chí Linh có số thu tiền sử dụng đất cao nhất, chiếm 15,78% tổng thu toàn tỉnh. Ninh Giang có số thu thấp nhất, chiếm 3,46% tổng thu toàn tỉnh. 3 địa phương được hưởng cơ chế đặc thù có nguồn lực mạnh mẽ để đầu tư phát triển. Tuy nhiên, số thu của nhiều địa phương chưa thực sự tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Các đơn vị được hưởng cơ chế đặc thù về tài chính chưa phát huy vượt bậc, chưa tạo đột phá...

Thường trực HĐND tỉnh trước đó đã tiến hành giám sát qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị và giám sát trực tiếp tại 9 đơn vị cấp huyện về nội dung trên.

LINH AN

(0) Bình luận
Tập trung nguồn lực để đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh