Công nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phấn đấu thu nhập bình quân người lao động đạt trên 17 triệu đồng/tháng

T.H (theo báo Quảng Ninh điện tử) 26/02/2024 22:10

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đặt mục tiêu năm 2024, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 17 triệu/tháng.

Quang cảnh Hội nghị người lao động TKV năm 2024

Năm 2023, các chỉ tiêu chính của Tập đoàn TKV đều đạt và vượt so với kế hoạch, tăng trưởng cao hơn so với thực hiện năm 2022. Cụ thể, Tập đoàn đã sản xuất trên 37 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 48 triệu tấn, doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 170.000 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước gần 30.000 tỷ đồng. Công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động đều được các đơn vị quan tâm bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong năm, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 16,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9% so với kế hoạch. Trong đó, tiền lương bình quân thợ lò đạt 24 triệu đồng/người/tháng, có trên 9.000 thợ lò có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Năm 2024, với mục tiêu chung “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”, tập thể người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” quyết tâm vượt khó, thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tập đoàn sẽ tiếp tục chú trọng việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động; phấn đấu tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,7% so với kế hoạch và tăng 2% so với thực hiện năm 2023; tiếp tục chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

T.H (theo báo Quảng Ninh điện tử)
(0) Bình luận
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phấn đấu thu nhập bình quân người lao động đạt trên 17 triệu đồng/tháng