Tăng cường phối hợp thực hiện Pháp lệnh Tình báo

28/10/2010 22:30

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Tình báo cấp tỉnh để bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tình báo, quân báo; chỉ đạo lực lượng tình báo, quân báo chủ động phát hiện tình hình từ xa, xử lý và giải quyết tốt các tình huống...

Sáng 28-10, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 936/CT-TTg về thực hiện Nghị định 162/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tình báo. Trung tướng Dương Xuân Vinh, Chính ủy Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng; các đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tướng Dương Xuân Vinh truyền đạt một số nội dung cơ bản về công tác tình báo và lực lượng tình báo; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tình báo và việc xây dựng lực lượng tình báo ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật  tự an toàn xã hội, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đồng thời làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành và địa phương trong công tác phối hợp với lực lượng tình báo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Tình báo và Chỉ thị 936, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của đơn vị tình báo, quân báo tại địa phương; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh; hai ngành quân sự và công an tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, đối tượng trọng điểm và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 936 của Chính phủ. Cụ thể là: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Tình báo cấp tỉnh; hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tình báo, quân báo; chỉ đạo lực lượng tình báo, quân báo chủ động phát hiện tình hình từ xa, xử lý và giải quyết tốt các tình huống; chú trọng công tác vận động quần chúng, dựa vào dân để xây dựng, phát triển mạng lưới tình báo nhân dân sâu rộng. Lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị có liên quan trong thực hiện Pháp lệnh Tình báo...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phối hợp thực hiện Pháp lệnh Tình báo