Số người sinh con thứ 3 tăng

02/07/2012 10:28

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 950 trẻ mới sinh, trong đó có 115 trẻ là con thứ ba, tăng 73 trẻ so với cùng kỳ năm 2011.

Huyện có 2 đảng viên và 2 cán bộ công chức sinh con thứ 3. Nguyên nhân tăng là do chất lượng cuộc sống tăng cao, nhiều gia đình muốn có thêm con, cháu, một số người nhận thức hạn chế, còn hủ tục “trọng nam, khinh nữ”, công tác quản lý một số nơi chưa chặt chẽ.

Để hạn chế tình trạng gia tăng người sinh con thứ 3, Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về vấn đề dân số, tích cực áp dụng các biện pháp KHHGĐ…

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số người sinh con thứ 3 tăng