Tin tức

Số đơn thư thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết ở Nam Sách tăng gần gấp đôi

PhONG TUYẾT 09/04/2024 08:00

Trong quý I, số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết ở Nam Sách (Hải Dương) tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

f728934d-f1c7-4243-88e4-4e6483d2e143.jpeg
Một hộ dân ở xã An Bình nhiều lần khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai

Trong quý I/2024, toàn huyện Nam Sách tổ chức tiếp được 107 lượt công dân với 131 người (giảm 13 lượt và 4 người so với cùng kỳ năm 2023). Đáng chú ý, có tổng số 80 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết, tăng 39 đơn, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Các đơn thư chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. Đến nay, 23 đơn đã giải quyết xong, 57 đơn đang giải quyết.

Theo đánh giá của UBND huyện Nam Sách, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư ở cấp xã còn có vụ việc chưa chính xác, chất lượng giải quyết một số vụ việc chưa bảo đảm về trình tự, thủ tục. Đồng thời, tiến độ giải quyết một số vụ việc của huyện và một số xã còn chậm.

PhONG TUYẾT
(0) Bình luận
Số đơn thư thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết ở Nam Sách tăng gần gấp đôi