Nhà đất

Sẽ điều chỉnh quy hoạch cục bộ dự án khu dân cư Nam Thắng ở Chí Linh

HÀ KIÊN - THÀNH CHUNG 24/05/2024 14:00

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu đối với dự án khu dân cư Nam Thắng, phường Cộng Hòa (Chí Linh) sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ do có sự chồng lấn một phần diện tích với khu dân cư khác.

dsc_9743.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao một loạt nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc tại dự án xây dựng khu dân cư Nam Thắng, phường Cộng Hòa (Chí Linh)

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tại phiên họp tháng 5 (lần 5) của UBND tỉnh Hải Dương, dự án xây dựng khu dân cư Nam Thắng, phường Cộng Hòa (Chí Linh) do liên danh các Công ty CP: Vật liệu xây dựng Côn Sơn, Trúc Thôn, Việt Tiên Sơn Địa ốc làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích gần 78.782,1 m2, trong đó phần diện tích đất đã giao cho chủ đầu tư 78.372 m2. Còn 410,1 m2 chưa giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất để thực hiện dự án do chồng lấn với dự án khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu (Chí Linh).

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch cục bộ dự án.

Nhất trí báo cáo của Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao sở này căn cứ tình hình thực tiễn, vướng mắc hiện tại để tham mưu UBND tỉnh, tổ chức triển khai điều chỉnh quy hoạch cục bộ; hướng dẫn UBND TP Chí Linh, chủ đầu tư, đơn vị liên quan triển khai đầu tư hạ tầng và nghiệm thu theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến đất đai, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND TP Chí Linh rà soát dự án, nếu có sự chồng lấn, sai khác về diện tích đất đã giao thì tham mưu điều chỉnh quyết định giao đất để phù hợp quy hoạch; đồng thời rà soát ranh giới về diện tích chồng lấn liên quan đến dự án khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu.

dsc_9759.jpg
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hoài Long báo cáo vướng mắc liên quan đến diện tích chồng lấn đất đai tại dự án xây dựng khu dân cư Nam Thắng, phường Cộng Hòa (Chí Linh)

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp UBND TP Chí Linh, đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh dự án, chủ yếu về tổng mức đầu tư.

Sau khi thực hiện các nhiệm vụ trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, đơn vị liên quan rà soát nghĩa vụ tài chính, tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

Tại dự án xây dựng khu dân cư Nam Thắng, phường Cộng Hòa (Chí Linh), trên phần diện tích 78.372 m2 được bàn giao đất, chủ đầu tư đã tổ chức thi công, cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền, đường giao thông, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, thoát nước mưa, thoát nước thải, kè mương, thông tin liên lạc, điện chiếu sáng, công viên, cây xanh. Riêng hạng mục điện sinh hoạt đã thi công đạt 90% khối lượng.

HÀ KIÊN - THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẽ điều chỉnh quy hoạch cục bộ dự án khu dân cư Nam Thắng ở Chí Linh
    ss