Sản lượng thịt lợn hơi, gia cầm xuất chuồng tăng

06/06/2023 20:40

Theo Cục Thống kê tỉnh, tại thời điểm đầu tháng 6, ước đàn lợn thịt của Hải Dương là 282.590 con, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 5 là 5.362 tấn, tăng 1,6%. Tổng đàn gia cầm gần 16 triệu con, tăng 3,9%. Trong đó đàn gà hơn 11,8 triệu con, tăng 3,6%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 5 là 5.781 tấn, tăng 6%; sản lượng trứng trên 51,6 triệu quả, tăng 2,7%.

Nguyên nhân tổng đàn lợn thịt, gia cầm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng do các doanh nghiệp, trang trại quy mô lớn tăng tổng đàn vật nuôi. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt; người chăn nuôi có xu hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô lớn. Đặc biệt, chăn nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi theo chuỗi khép kín và hữu cơ đang có xu hướng phát triển mạnh.

PV

(0) Bình luận
Sản lượng thịt lợn hơi, gia cầm xuất chuồng tăng