Rà soát thủ tục về bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế

02/08/2023 21:19

Sau ngày 31.10, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở y tế không có giấy phép môi trường theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các trung tâm y tế và bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (gọi tắt là cơ sở y tế) khẩn trương kiểm tra, rà soát việc thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận. Đó là các quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết; giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi... Các cơ sở y tế thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 phải nộp báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường về UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện trước ngày 31.10.2023.

Sau thời hạn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở y tế không có giấy phép môi trường theo quy định.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), các cơ sở y tế đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và cấp phép xả thải theo quy định. Tuy nhiên, từ ngày 1.1.2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, cơ sở y tế thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. Nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chậm nộp báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường để điều chỉnh thủ tục hành chính theo quy định…

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rà soát thủ tục về bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế