Quy định về báo cáo điều tra hình sự

30/11/2017 15:41

Báo cáo về điều tra hình sự bao gồm: báo cáo định kỳ; báo cáo về vụ, việc và báo cáo chuyên đề.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2017/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự, bao gồm: báo cáo định kỳ; báo cáo về vụ, việc và báo cáo chuyên đề.
Trong đó, báo cáo định kỳ là tổng hợp, phân tích đánh giá và dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm; kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kết quả công tác bắt, giam giữ, tiếp nhận, xử lý tội phạm; phương hướng công tác trọng tâm tiếp theo. Báo cáo định kỳ gồm báo cáo 3 tháng, 9 tháng và báo cáo năm.

Báo cáo về vụ, việc được hiểu là báo cáo về các vụ, việc có dấu hiệu làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; vụ, việc có khiếu kiện kéo dài nhiều năm...

Báo cáo chuyên đề là báo cáo sơ kết, tổng kết hoặc tổng hợp, đánh giá và dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm; kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm theo từng lĩnh vực.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy định về báo cáo điều tra hình sự
    ss