Phát huy vai trò đại diện của nhân dân

04/01/2016 08:23

Cách đây 70 năm, ngày 6-1-1946, cử tri trong cả nước đã nô nức đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.


Cuộc Tổng tuyển cử diễn ra giữa lúc kẻ thù đang ra sức chống phá chính quyền non trẻ vừa tuyên bố thành lập. Với ý chí quật cường, với niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã thắng lợi với 89% số cử tri đi bỏ phiếu và 333 đại biểu Quốc hội đầu tiên được bầu.

Ngày 6-1-1946 đã trở thành một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam, mở ra triển vọng của một thời kỳ mới, thời kỳ Việt Nam có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam cả về đối nội và đối ngoại. Người dân Việt Nam sau bao năm chịu áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, đã lần đầu tiên được thực hiện quyền làm chủ của mình, tự mình lựa chọn những đại diện xứng đáng tham gia cơ quan quyền lực cao nhất cả nước.

Suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đã làm tròn sứ mệnh cùng với toàn dân làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực hiện công cuộc đổi mới.  Hòa cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, cùng với nhân dân cả nước, 70 năm qua, nhân dân Hải Dương đã tích cực tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội, bầu chọn được 220 đại biểu tham gia 13 khóa Quốc hội. Các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dù là đại biểu kiêm nhiệm hay chuyên trách đều thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng đáng là những đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

Chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam giữa lúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chuẩn bị khai mạc. Năm 2016 là năm đầu tiên Luật Tổ chức Quốc hội 2014 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Đây cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Phát  huy  ý nghĩa, tinh thần của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, ngay từ bây giờ, các cấp ủy đảng, chính quyền cần làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mỗi đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp tục phát huy vai trò đại diện của nhân dân, tích cực lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của dân, làm tốt vai trò giám sát, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh; tích cực học hỏi, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Quốc hội, HĐND các cấp cần không ngừng đổi mới, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quan trọng của mình, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân.

HẢI DƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò đại diện của nhân dân
    ss