Phát hành 8.500 cuốn tài liệu chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh

29/12/2020 18:24

Tài liệu được biên soạn ngắn gọn gồm 38 trang, được phát hành tới các đảng bộ cấp huyện và một số ngành, đoàn thể tỉnh.


Cuốn tài liệu dày 38 trang

Ngày 29.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành 8.500 cuốn tài liệu chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người và vấn đề xây dựng con người phát triển toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Tài liệu được biên soạn ngắn gọn gồm 38 trang, trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong xây dựng con người xứ Đông phát triển toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; gợi ý chi bộ thảo luận, liên hệ làm theo gương Bác và một số câu chuyện kể về Bác Hồ. 

Tài liệu được phát hành tới các đảng bộ cấp huyện và một số ngành, đoàn thể tỉnh. Đây là tài liệu dùng cho sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quý I. 2021. 

ĐOÀN THÊU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hành 8.500 cuốn tài liệu chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh