Ông bà có thể tặng sổ đỏ cho cháu dưới 18 tuổi?

30/07/2019 06:02

Hỏi: Tôi có một mảnh đất, muốn tặng cho cháu trai 15 tuổi thì cháu có được đứng tên trong sổ đỏ không?

NGUYỄN THỊ LÀNH (Thanh Hà)

Trả lời: Theo Luật Đất đai năm 2013, ông bà có quyền tặng mảnh đất mình là chủ sở hữu cho bất kỳ ai. Như vậy, người cháu dưới 18 tuổi có thể nhận món quà này nhưng việc tặng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Mảnh đất đang trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Pháp luật không quy định điều kiện đối với người tặng, cho quyền sử dụng đất nhưng thông thường, mảnh đất phải do chính người sử dụng đất đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Theo điều 20, Bộ luật Dân sự 2015, người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền đứng tên trên sổ đỏ. Cháu của ông bà chưa đến độ tuổi này nên chưa được là chủ sở hữu và cần có người đại diện theo pháp luật để quản lý tài sản.

Trường hợp này, bố mẹ sẽ là người đại diện theo pháp luật của đứa trẻ. Khi thực hiện hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất từ ông bà sang cháu, bố mẹ đứng ra nhận tài sản và được ghi vào sổ đỏ với tư cách là người đại diện của con.

(0) Bình luận
Ông bà có thể tặng sổ đỏ cho cháu dưới 18 tuổi?