​Ổn định tình hình chăn nuôi dịp giáp Tết

31/12/2017 17:30

UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi, ổn định thị trường.

Các huyện, thị xã, thành phố thống kê đàn gia súc tại thời điểm hiện tại để đưa ra giải pháp ngăn chặn việc tăng đột biến các sản phẩm chăn nuôi nhằm ổn định thị trường Tết 2018; chỉ đạo các cơ sở chăn nuôi áp dụng biện pháp an toàn sinh học, hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn trong thời gian tới; xây dựng cơ cấu đàn phù hợp với tiềm năng sản xuất của địa phương và tín hiệu của thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh. 

Phòng Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thường xuyên kiểm tra tình hình chăn nuôi, đặc biệt là công tác tái đàn vật nuôi; quản lý giống vật nuôi, bảo đảm con giống chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chi cục Thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, không để dịch bệnh lây lan; phối hợp với các ngành công an, công thương kiểm soát tình hình vận chuyển giống và sản phẩm chăn nuôi, các cơ sở giết mổ trên địa bàn…

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Ổn định tình hình chăn nuôi dịp giáp Tết
    ss