Ninh Giang xây dựng, nâng cấp hơn 830 km đường giao thông

20/09/2021 10:45

Trong hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Ninh Giang đã xây dựng, nâng cấp được hơn 830 km đường giao thông nông thôn.

Tất cả 134,8 km đường trục xã, liên xã được trải nhựa. Hơn 219 km đường trục thôn được trải bê tông. Hơn 250 km đường ngõ xóm được cải tạo, nâng cấp. Hơn 119 km đường trục chính ra đồng được cứng hóa, đạt 51,4%. Các tuyến đường còn lại được nâng cấp bảo đảm thuận tiện đi lại cho người dân.

Giao thông đã góp phần phát triển kinh tế cho người dân trong huyện. 

  PV

(0) Bình luận
Ninh Giang xây dựng, nâng cấp hơn 830 km đường giao thông