Ninh Giang đầu tư hơn 450 tỷ đồng xây dựng cơ bản trong năm 2021

29/12/2020 05:54

Tại Kỳ họp thứ 15 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.12, HĐND huyện Ninh Giang khóa XIX đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện.

Huyện bố trí tổng nguồn vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng. Theo đó, hơn 376 tỷ đồng triển khai 12 công trình, dự án mới và hơn 74,5 tỷ đồng cho 11 công trình dự án cũ. Một số công trình mới như xây nhà đa năng Trường THCS Thành Nhân; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Khúc Thừa Dụ (thị trấn Ninh Giang), đường từ cầu Cáp (xã Đồng Tâm) - thôn Chàng (xã Hồng Dụ); chỉnh trang đô thị thị trấn Ninh Giang... 

Toàn bộ vốn đầu tư từ nguồn thu từ đất, nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung; nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và các nguồn tài trợ khác. Để hoàn thành đúng kế hoạch, UBND huyện phải thành lập và chỉ đạo các Ban Quản lý dự án sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu khẩn trương khởi công dự án nhằm kịp thời giải ngân vốn và bảo đảm khối lượng thực hiện trong năm 2021...

THANH HOA

(0) Bình luận
Ninh Giang đầu tư hơn 450 tỷ đồng xây dựng cơ bản trong năm 2021