Dành cho người yêu thơ

Nhớ Bác đọc Tuyên ngôn độc lập

BÙI VĂN HIÊN 02/09/2023 07:00

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập/Tiếng của Người vang vọng non sông.

Nhớ chiều thu nắng dịu Ba Đình
Giữa biển người cờ hoa tràn ngập
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
Tiếng của Người vang vọng non sông…

"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"
Ôi lời Bác ấm nồng thân thiết
Bác và dân không có gì cách biệt
Một tấm lòng nhân ái bao la.

Người khai sinh nền dân chủ cộng hòa
Cho ta được tự do, bình đẳng
Nghe lời Bác vững niềm tin tất thắng
Trong hai cuộc chiến tranh, trong xây dựng hòa bình.

Bác Hồ ơi đất nước đã hồi sinh
Hội nhập bang giao với bạn bè thế giới
Vẫn vững vàng trên con đường đổi mới
Mùa thu về, nhớ Bác đọc Tuyên ngôn!

BÙI VĂN HIÊN
(0) Bình luận
Nhớ Bác đọc Tuyên ngôn độc lập