Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

03/01/2021 06:12

Sôi nổi, thiết thực, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tích cực góp phần hiệu quả vào hoạt động chung của Quốc hội, của đất nước và phát triển kinh tế - xã hội khá toàn diện của địa phương.


Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

Nối Quốc hội với cử tri

Đi thẳng vào những vụ việc bức xúc, nổi cộm, nhiệm kỳ qua Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XIV không ngừng đổi mới hình thức tiếp cận, tiếp xúc với cử tri, nhân dân. Đoàn đã đều đặn tiếp xúc định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội tại hơn 200 cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Phương thức tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch về thời gian, địa điểm tiếp xúc tới đông đảo cử tri. ĐBQH tiếp tục được luân phiên giữa các tổ, địa điểm tiếp xúc để thu thập, tổng hợp ý kiến cử tri khách quan, đa chiều. Nổi bật và hiệu quả là các cuộc tiếp xúc chuyên đề kết hợp với lấy ý kiến xây dựng các dự thảo luật. Qua đó, Đoàn đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành, đơn vị bằng văn bản để gửi tới các bộ, ngành, Quốc hội. Đặc biệt, trong năm 2020, trước tình hình khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Đoàn ĐBQH tỉnh đổi mới hình thức lấy ý kiến của cử tri, nhân dân bằng nhiều hình thức mới như bằng văn bản, thư điện tử, qua tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp, phân loại, chuyển 1.279 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng theo thẩm quyền. Trong đó có nhiều ý kiến, kiến nghị đã được ĐBQH tỉnh thông tin, chất vấn trên diễn đàn Quốc hội.

Hiệu quả rõ nét là công tác giám sát, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện thường xuyên góp phần tích cực vào kết quả giải quyết các vụ việc, nhất là những vụ việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện định kỳ, bảo đảm đúng quy định. Đến tháng 10.2020, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 584 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân với 428 vụ việc; tiếp 450 lượt công dân. 15 cuộc giám sát theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 7 cuộc khảo sát tập trung vào các nội dung Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận đã được Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện. Qua đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đề xuất 10 nội dung đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình giám sát tối cao hằng năm của Quốc hội.

Tích cực góp phần lập pháp

Nhiệm kỳ qua tiếp tục ghi dấu sự đổi mới trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh. Việc lấy ý kiến vào các dự án luật trước các kỳ họp Quốc hội được mở rộng đến các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ, công việc chuyên môn liên quan trực tiếp đến quy định của dự luật. Hình thức lấy ý kiến thường xuyên được đổi mới từ việc gửi văn bản trực tiếp tới cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức các hội thảo xây dựng luật... 99 hội thảo lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản vào 68 dự án luật đã được tổ chức, qua đó giúp Đoàn ĐBQH tỉnh kịp thời tổng hợp, ghi nhận các ý kiến tham gia sát thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật.

Hầu hết ĐBQH tỉnh đều hoạt động kiêm nhiệm nhưng bằng trách nhiệm cao, các đại biểu đã chủ động khai thác, cập nhật kịp thời tài liệu từ Văn phòng Quốc hội, từ website của Chính phủ, các bộ, ngành… nhằm cung cấp, phục vụ kịp thời cho công tác góp ý vào các dự án luật, thông tin đến cử tri, nhân dân. Trong tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, các ĐBQH tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm, thẳng thắn, tích cực đóng góp chính kiến. Qua 10 kỳ họp của Quốc hội khóa XIV, dù họp tập trung hay trực tuyến, ĐBQH tỉnh đã tham gia hàng trăm lượt ý kiến thảo luận về kinh tế - xã hội và xây dựng pháp luật tại tổ và hội trường. Nhiều ĐBQH tỉnh đã thực hiện quyền chất vấn trực tiếp tại hội trường. Đoàn ĐBQH tỉnh định kỳ làm việc với UBND tỉnh để nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh về cơ chế, chính sách với các cơ quan Trung ương. Các kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh đều có ĐBQH cùng dự để kịp thời nắm bắt thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Với nhiều đóng góp quan trọng, các ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia với Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo, như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện các công trình quan trọng của quốc gia, các quyết định của Nhà nước về hoạt động đối ngoại, phòng chống dịch Covid-19, đóng góp xây dựng các dự luật...

THU MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn