Người nhận lương hưu nhưng vẫn đi làm có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

05/09/2022 12:31

Hỏi: Tôi đã nghỉ hưu và đang nhận lương hưu hằng tháng. Tuy hết tuổi lao động nhưng sức khỏe tôi vẫn còn tốt và muốn được tiếp tục làm việc.

Tôi muốn hỏi, trường hợp đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc cho doanh nghiệp thì có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không? Nếu không đóng thì có được doanh nghiệp trả thêm tiền không?

NGỌC SƠN (Ninh Giang)


Trả lời: Tại khoản 9 điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tại khoản 3 điều 168 Bộ luật Lao động quy định đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động. Số tiền trả thêm tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, trường hợp của ông đã nhận lương hưu thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Ngoài ra, hằng tháng ông sẽ được người sử dụng lao động trả thêm khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người nhận lương hưu nhưng vẫn đi làm có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?