Tin tức

Người dân Thanh Xuân đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

MN 28/09/2023 18:27

Chiều 28/9, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà đối thoại với nhân dân xã Thanh Xuân.

W_w_img_54322.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà Vũ Việt Anh trả lời một số ý kiến của người dân

Tại buổi đối thoại có gần 20 lượt ý kiến của người dân tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường...

Lĩnh vực tài nguyên được người dân xã Thanh Xuân nêu ý kiến nhiều nhất về các vấn đề như: một số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vì có đất dôi dư, xen kẹp chưa được xử lý; việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Nguồn nước cống sông Hương ô nhiễm, có lúc cá chết nổi kín mặt nước...

W_img_5420.jpg
Người dân nêu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà Vũ Việt Anh đã trực tiếp trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo trưởng các ban, ngành của huyện trả lời người dân đúng trọng tâm. Một số vấn đề không thuộc thẩm quyền được Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, tổng hợp báo cáo tỉnh xem xét, giải quyết.

MN
(0) Bình luận
Người dân Thanh Xuân đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất