Xây dựng Đảng - Chính quyền

Ngành nội vụ Hải Dương cần tham mưu xây dựng chính sách thu hút nhân tài và nhân lực ngành y tế

PV 31/01/2024 18:07

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương chiều 31/1, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nội vụ tỉnh tham mưu xây dựng chính sách thu hút nhân tài và nhân lực ngành y tế.

phat-bieu-noi-vu-1-.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021-2030. Làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, bảo đảm đủ số lượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn và đúng trình tự quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng lưu ý, ngành nội vụ cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, thực hiện việc phân cấp, phân quyền, phát huy sự năng động, sáng tạo, tự chủ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tiến độ thời gian. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương vào Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Ngành nội vụ cần đi đầu tham mưu thực hiện tốt Đề án Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh, nhất là việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị hành chính mới, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư...

2-tap-the-1-(1).jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện Văn phòng Sở Nội vụ, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Năm 2023, ngành nội vụ tỉnh đã thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tuyển dụng công chức, viên chức, quản lý sử dụng biên chế, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể là Văn phòng Sở Nội vụ, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành nội vụ Hải Dương cần tham mưu xây dựng chính sách thu hút nhân tài và nhân lực ngành y tế