Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

H.A (theo Vietnam+) 17/01/2024 21:10

Một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2024 là đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Ngân hàng Nhà nước đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngân hàng Nhà nước đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Ngày 17/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024.

Chỉ thị nêu rõ, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng phải thực hiện nghiêm túc các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2024 nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Theo nội dung Chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước xác định một số mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát của ngành Ngân hàng trong năm 2024.

Cụ thể, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát mục tiêu năm 2024 bình quân khoảng 4%-4,5%, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và hệ thống ngân hàng.

Ngoài ra, điều hành tín dụng hài hòa với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng. Điều hành tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng năm 2024 khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; nghiên cứu đổi mới công tác điều hành tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” góp phần phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch. Tập trung thực hiện có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu; nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Đặc biệt ngành Ngân hàng sẽ tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các rủi ro, tồn tại và sai phạm của tổ chức tín dụng, góp phần bảo đảm an ninh, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi Số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; chiến lược phát triển công nghệ thông tin ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

le-phi-1-2244.jpg
Trọng tâm của năm 2024 là đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh

Cải cách mạnh mẽ quy định, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật thị trường trong việc chấp hành chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định trong hoạt động ngân hàng.

Thống đốc cũng yêu cầu cải cách mạnh mẽ quy định, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Văn phòng Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo dõi tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị, tổng hợp báo cáo Thống đốc và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

H.A (theo Vietnam+)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngân hàng Nhà nước đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024